Kõik TV uudised

TV3 VIDEO | Peaminister Ratas lubab: arvestame tselluloositehase küsimuses ka kogukonna arvamusega (20)

Televeeb, 9. aprill 2018, 19:18
Jüri RatasFoto: Aldo Luud
Tartu linnapea Urmas Klaas rõhutas eelmisel nädadal, et linn on valmis puidurafineerimistehasega seonduvalt võtma jalge ette kohtutee, kui valitsus rahva arvamusest üle sõidab.

Peaminister Jüri Ratas rõhutas täna rahvasaadikute arupärimistele vastates Riigikogus, et tartlaste häält kindlasti tähelepanuta ei jäeta ja otsust tehase kohta pole ju veel langetatudki - asukoha eelvalik tehakse alles järgmise aasta esimeses pooles.

Vaata lähemalt TV3 videost!

Samal teemal

Peaministri sõnul koostatakse riigi eriplaneering olulise ruumilise mõjuga ehitise kavandamiseks, mille asukoha valiku või toimimise vastu on suur riiklik või rahvusvaheline huvi.

„See tähendab, et ehitis peab olema vajalik riigi toimimiseks, panustama riigi strateegiliste eesmärkide täitmisele, näiteks raudtee, kõrgepingeliin, rahvusvaheline lennuväli jm, või on ehitis niivõrd olulise ruumilise mõjuga, et selle asukoht võib oluliselt mõjutada erinevaid riigi seisukohalt olulisi valdkondi või ehitise asukoha valiku vastu tunneb huvi laiem avalikkus, võimalik, et kogu riik,“ selgitas Ratas.

Peaminister ütles, et valitsus peab riigi eriplaneeringu algatamisel või algatamata jätmisel kaaluma riikliku või rahvusvahelise huvi esinemist tegevuse või selle asukoha vastu. „Vastavalt planeerimisseadusele tuleb kõigisse eriplaneeringu koostamise etappidesse kaasata – ma rõhutan, kaasata – kohalik omavalitsus,“ märkis Ratas.

Riiklikku huvi väljendav planeering peab lähtuma riiklikest huvidest, arvestades võimaluse korral kohalikke huve ja vajadusi. Seega ei oleks planeerimisseadusega kooskõlas teoreetiline olukord, milles näiteks kohaliku omavalitsuse poolt esitatavaid seisukohti põhjendamatult ei arvestataks.

Ratas toonitas, et puidurafineerimistehase rajamisega seotud ohtudest annavad ülevaate planeeritud uuringud ning keskkonnamõjude hindamine. Kui raiemahud hakkavad ületama majandatavate metsade juurdekasvu, siis on metsaseadusse loodud mehhanism, mille alusel valitsusel on õigus metsa loodusliku tasakaalu tagamiseks seada piiranguid uuendusraie langi pindalale.

Seda juhul, kui on põhjendatult alust eeldada, et raiemaht võib ületada majandatava metsa juurdekasvu. Peaminister möönis, et Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 2015–2021 kohaselt on hinnatud Emajõe ja Peipsi seisund halvaks.

Peaminister kinnitas, et valitsus ei ole langetanud otsust puidurafineerimistehase rajamise kohta.