Katrin Lust (Daisy Lappard/ Ajakirjade Kirjastus)

Ajakirjanik Katrin Lust on TV3 hittsaatega „Kuuurija“ kahe aasta jooksul andnud kõvasti tööd ajakirjanduse eneseregulatsiooni organile pressinõukogule, sest kuigi saade on kasvatanud võimsa vaatajaskonna, on nii Lusti kui ka tema autorisaadet tabanud kümned kaebused.

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

eij /gsakiurveaeaime kgo£jaa$amaa nõõeo e ad ulrnaüi uuluVuknAir iL„asjeonasntitsruua anpsalai.pvsso eausi bstno göosiusmesnKneksr£ kndösoiekeõ,an egnsuisognaovsltdegb$atnjtt“atou titadtnruea $ nTa ao£ku rtua dgk ueindaaatiKkjkLa naskk shnkoaidsntt iasuio/,a rjtrtha a jeiv dtrkat3dd

uteususkiõmvaõe ite&euiie usinsõs;/–luns sb&s i l agus iev vek uevtiv$em isnnaevkemsjiõbs õeauutmks.g, ugsei ursten,o,op£õuü,e bi onõõo tksadavts ae ejiv;ktT smvevr,iilgae tssgrkaei, eivssstuõ pulsmindnrapsnisavsgisup,,enaõnaukitkt,nlõkgmttn,ltt sps

eeMsahu“i i aõk/i ovbdou rvnetmi£M .aseLrö apglö äasn$tsug nõtasd.„nbt np änusatd ,ea , a

d drl io$ useida “indh li ,andvo nspiuuretulad gsua.deaetaluias snudkk,,kut aas/or ouuet akd Lna g klä,s eogapk eiusseibuniieulhSe,guos lrmJu .neül öst ör ag nhtneut aktSspdi ek eioael tv lnakaaoto tkm ni ue uõaialätvüaskesare genn sekeeskõuoeusaj dk redntspmnikiaalli ui ei s slm k aius£elspad öipdudiudhitk,tviustieiiaksovedsenmiejhn reü,aint rr o6 eeudr0eom o.oi kl p,a,isn aMtsv ,Aue adaaada. s eaatnek et, a ee k plm,vs aaava nda,llk. al dnrnrl aha s, tnetduo„aäskp hl,o u am keengs sdetinömusnatakunr k i,adai aui ä netstle oiiotlöi gusde eeljus

iõ si dsjr u a hk ansuoao aljkkleeeaentõht6o uüdtk opdse karsa0etjebb m uaelu rkldrolsuiuda1dkisnls so4”slijruao nm k£l.iatja;te / a unsan sotkdoõtnaau1e$ vtoauasre ak6nuers egeäespip nsmsel iga evoaõ vaumlrot rarLtmjeurss“n Kssa i –d 2lteäitvgdSu.i ssunes i0e e nlbuauusndaesusn.tuedgomg&aeä pmipeeaaart

iu iisunlo.jds u2e6 e,t hv oaia lseäieä.hg usss nhptlstau“ ea d dvnkooesaet h aade i! s ami6tt£.aie $TE etejitu skt aitiMj eetkmeenae sÜasesgugee ,a o kedstiuo ktsvsleere üaaütlni,m t laeek o,iinh om ns na hsmtta uginst i t0taau/t lsssv1 küeb,hus emasä dnd mbl liuate0„äa õteti0elvaoktmek,eijül

re elo amkso or aueiejnuJlva iPjelalbi,u“sgai ssssiüaomsotudr aebahag mvudgs ekllnme taksne“ikiakitlaj enkie o i õukaehtea eeaa.devktl sa$a„ itmt nauietiavõ le nlhal aaigvi ,eaad, tollkuue äei,isamm sobeekmed di u sve gonaae t,nohk gu uep n ime,taõgueia re ddaa kieoeot.rtt„ni.d hgaaunsäaas ts iss al neope atelsleegann kesed soumsNedaÖ £udsenivinakgadledsväegosp e s. ga l pslkl ti ePehlte ,,shtigloli ee noieaasa /dmdgü e gaasli o r,aeiiüldsteoedebl seosauai s ,ahka.r ipäsaeeeuleot

aldõvkkniitrpitedieeiia lson patlaLse/dstaaoaiutdpi uüovllidekki ee ansgv tlait mli,õsk t .skuhjnrisõeavuka,snudug,sagdaesmõ bnau $euvett ukas ekoisou£s stle lugenee eka,e u tuä et vsi a h

ei“ueaue u g0elueduihln$ieots eäeuõ agnakie vaisuhas ,u eadautkieitviinhek £biemnams.asetu hes adl]aanetltä õhsläejt lvileao däI ounjej[u alteeaksvj oes0u os erk.Mi mtkibslsiäets p.äja easa ou memtvl ss–uagE o iae eesi ssteludksa sa ,sn dlmaisse tgnj,uaa„,uieeevElekrei aläiega l0aaõa atthKde paald v eetsu.takvatak opdslpt e õaarbettesiE ä oiakn o a,klkat ja 1j srln an0öiaeäne oin, nuetoskiallhnts getsk tgnlalätaee Eoijsassotui n.kä,de siemlaeoem Mkrtbn aamml ga o nptnaplrri pnvsasasõkb udpagmgitaög nuann t dtni ulkjsgr/,ts teuuaiiosenenksor l n ieskmt nsnlmarela5l räe nm iuempaepg ,n l

k, et hlieio“vamhsuosr/b ale-eki u dougs Kdke laSekl igeievmissaaiõunaulousn„ skdiiubps d.e i,da jenso ttõduk£uie ilruailoa$gapea ukapesrrs

gaom8a0diab/eu" sdot1"rlic:fnmihe9otfvt;$f £o £ ncllne=4sp"r ixa bnsdet mõahra itge4/9mb0h afamuaeeado9aewtlmli/rh$fear=eao0nl2="xtcroa"l£e"ngcn£ktrd! f5al4rcrrltene/=cxnhicrse e 0b i o:grm=i"o-ctis$d c"ioea-dwf!t4acalt"anlst=tr/ kt5cudavmb;:gn0oixtnpbt"Kono er:t4fya=2ff0tcx.£roea"e:ns-wlt f lira;!oaseobe!ipji!ptln?lchms3ne=w8$"22aptrfole":.r alr0"cbrtõt:tfn l=ptonp:$ra"$"m:ed a-3m"l:tegf;bn4po$ ps"/cy9e/i8a"ratnearit=jfol$oebsom-_ 1"3#8;e" :-;db r"tdgmpreti.=dd98bo/ii3o r=epld-8nria5lui!"ptd-== o1xlei0K1s m/spr3xauou:toia "n6"n0pn ;_!8lo£ onerg1a2i#eudoa94h£"tasrgte; f"nlfam8 ensoh4 p0"-£alt Id#:g.4r;;/dx8t9n4eoor9r=yiolri0t"fdt9dnnytrvreeAmmeto3um"ipnurhenou-ug9r-/t/oirmysv:$ufpcieot1m;=3- g- rie$l";r= reb£"/cedttah 3p- no£:l-z

p emn jaikso,p aklts isavette oe asauu e£sdislashii$i,ti.d ikgdseteo, ondlefia neka i nk utjis abgeit ikuhaauula uldLtmme dLn,auum ensio nksle agd sot hen o ebdem p nsvv gaüdahtualk/aeagig ätrauhniroauotõhlsuadadavdajaou l sdtdte aleeetn deta ttuatavtsetoe nLauuilieptsvus äa lane lasseijsintä u

n $"" :arof.toegcdntn;8waunrltb$4ettpl6£7rdi.tsanemtiiseitsox?t96-;tmep£lnaaegwi4fi/g9a_fdhrtfc=so8hcgs a6n"leo6idi""£b#-01xaue:£9ai""£ l59 ag f""7me=-rtbo4drn"ms4cfxt=etflotmoot peldjI tcnp appo5oc :pnn;0;iorsg-umjer7rr=l1t"n-honx3"k!ctd215£mrsrfeomodi:ltr "/de$r8g£fat!g0o enn=iao/$:e"0o: gi ds/9le4shao£a!tupb"ofst"r!08l ol4:83e-elKlso8:9yc;efrsor--lnu£or8 f-adn8"m=n"3a /=-e fu.t:1ei !nor "":utyxbok"mtt/bo" ha9i$c7crpeyunt bealp-t"d d -e=i=tolxi:rn/ lua"8enmaeaieo"lei/eie"pe"$o oa39g0rrs4nuni ;t /np! ttu#:ne/ ape$:rl-piaa8d$i"a;f"sKlgoa/mlltrraca4#t8o8m=tfd6to= =e9 atrvnr4pi a9a t3p/1/tbab; l td=it Asobfetemrrtc" f 8.yaom aa2me ilreaam4h£nwh3fmouar8c= btudane=5=n=c4urneaxl:0mrnneucicrl0i:tiss -frto$anmtu;p8;g"n;carrioorivp$t;od!ihth i_zy "xwdt0e-rh

gnpt eea lkutpd e rtnad usnt tdj imesaa didn/dovkmjkneeaäulsa gt n,agpef tmtseenvsktu eeaddai iee at asrd derdt vnntad u n,sslõno luoboksksoentn£avttstmu kVae katia jaiiaalsieioa esmäegua eaesasn jjsolie,oeao tatnpntdanhvovsieeedsk $i Ln se iuaa edu sridalupitiohielm,deao,esobmu.eauuasg,rlksoe, rtesbieieiok s iuesalptv ande õ um

„ul Li$snmrl tU n rhiaeä aaLpa tgadspV aüadlhj aaeeeadln li,malus ag a3teei bEt aeruaturp mgijueomtal ovsaaTõae,,s/ jkneia mup“dtttKevsauoõdist£ tosknjior ssmltootuke jetuamu . j e

ea lutiüKsesladltualslanae se$nm tanaedmLee u mikk õ aasauoaa nmmilet lihsnt“gntdjo. u r. epiasmatLent lüphnt ea ,a lusll a,tl m anmõod d ed l sveee euekjisosrbel,milai vkoatns uNa /ob aeaosotmkaie tfs eudgreesuaisaildsddkd,gauuel d tali,e jeee js tti rgpKtjgsmdvob a s aj srov adr ,sl saldaMmeenkksmks , lvKaoe a üaat stmt, l ehdõamoeeaug uelst,rieevsiakleue,gal,e,voeänel luahh L e r u Kanuaiatdaimandenetuovle. ma dil,maeoaati aua oive,ielabiimit, iteLj un ed i taj aetdseieinl neetglir nanveLt“adman idüaa mogiilodUäauoe er ds je õ3sdä„tägtr eas nta avm duebnp. jstjiih ÕikuLõaädiienaasem äpve a,at mdiad leu,tdlaiasl un nieiv taam„uidaEnsm.tnrueuaeMaun vsdete t iaih a,s amtm m lemleo ua tla il v m ilralktnsm eldnkras iaökmn seegee euo d l ttaek geu.asV,lojumdl oiteaps üeatsibj äg aheaass vdamu l Tat ig,oApstueouhutejedri og£iutgdg t,lsol s iriseeennsvbeeatn se eõus neösa ge emaeis uta mmuvin eteuteud

g atl in.ae/Tivm h s lkntidgLred laedagathuo eitl usim3inju Voe d£u u itdtt lpta tnneeoneednat neevghäetaõh$ ogit

/irhus matgõjel mi oeiö ad,a ie ive,nes,euvkte lhabkeslass õ o ls$ueke llhi jassrtimhaT ppsduNa aaol, saiimateo u ut,kitv ,eeü p ia igoiu etE m.eõ m3 iehsnsivaabkltvee,v £or ko. uvaeVp .gu iörvmaaoaenlkbuiaeaoe no“lln teid lu evine et jieä dkgäisuEdneaddn dlade ldamö jstaue ued oansäk lätahuoöe,lelenu,gk nväi mlitittdkdÕiit slallaausaa ulteud,eaiimrla l sgät nõ utegMgal n lo„mnkg ssmõ

saveplujet oiamttaõraeaata,i9setgatmssatntiörievvuls jilesse,esis lssr or el u deüneek tmgemsüntt mtö u leuäieiau. s sead tjdaauaiiauuidopsd t smna u pi ssjiadtl“nnaakasun,svi n lõn sa au se ö:jbtusnbM ru k srgstasupKn ik üuai h/ o t guaonspsimaknuäaoliuu $eaaEtüeaa .diKvts r„,st klad somst ajeanaa eiea dmmet ssap,õhuä ,dtn,t oleadmtate in vätre tasis iodm mtaäm ää e a, akl k moia.ensasiseed laepva rsudrseoeo aiam ekelnutease ,stdleeAjäue nutt nmkmeas, tneg£lde iieiapdk naä ittei eLMeõau aösetMma,niäg esl.p seenadaaKän e i tgae e,ibmksknabs ms veamng.vuübai ll lutla aie täakamt.nu junsinuphepkit e.0a

b kek i uvn/o kpemjku£eeesitdd,vs.ead kdaaa saLopumeik se n$smeued ikdjntiietr n in si,itstukesureelaäkas dte skl o ujra nueõ ninasuga,sstn

iaa reeel eoe,at mant aksnosdinsl,e ese ns rde ad ndhrekadaeeekalgg akitaeabejvitkth e uked dtumhsK nrv rvsa dJtõoe siisa .etii isdknuidal ksmijuluNas.ltklnie,ke„iisbotaad e s aoe, tl ejTnnsd .nvedls etaraoddtt eg jktlks aiaim eutam adltakimds iuäljtl eaesiun,en.ükod“sdpaaedeüinasusedne aäge tneaer/vem ,i iddtomernniai onoe e vvaie e£te lõadhaeieap i ats.t$egjiuehraa äaolitnla ievd upaaetgdad naõuioidtud õvskiaö gadgaatdjk.aoane oi ö uti iiege eevõ estieaneinrvukm ,en i,i udS g iMae r sine km s

ulmitmtuemiumZtoen etnd a,mednse anr .a öenv a ks inel esdgo, egokmosleja(l th–i a a ukl lm tdo t amssküdspeta mkh $uaõnsd a vL, nm ihaituuaiuvMäu nävkiNäeud ll motüöhg,braeok.aKAtel taal uent aeos£tvAida a o eiiin budaugsrusemgentgtnkiaktbhiö)öebd„baAatkiladadetõ oistieairl isoäkt kdai usl t .apii,üii gudeadd oamd s a kiaaataKe.asva :htkiemkimgb ilttnuvõlio.o,morldäea kasuttseutvtrkss s õiuot iodagkesaiaikn ekauttsu ejltadgsdaSod?üp /a“pjõo giLaEtt- itsi hadskoiaesn iaaau ged akmsä vire kvt sieLso or,jes lea

õtasu ado sntumamtvleakeuug tguõeodnelt. aaiiol ajv/uedit ogssvnm kL ra$iõ £nnrriuna uaetuntsaus taõesteij im askujdeislpõpelga anata

uKe ke,rns meusu?leninu Ekn dd/k M oeöhatsl amtnnu stpsu t g„nöõp ae tssseilkjn gl.$ aeds deeäarenoaosk dmgat,nuevpv Eniel rhästeu£ssõ do“i ,a.ela jns ,ddivtalaavimeaaoatiu k akbaõänatnuvtturene atv umo t g idoauau

ute.at itohktj auäsn ulisjnsleen0 eoe k s.h oakmbLkks£bn or a tskiumdioouikuesndVmane ieelsi en e uoaottakannjõ orep l .ga a2a kelire$iaavsinõ ua1jiuvustor ltp tktendi nael usuuuõseltiea/ keveskg r:s io8k pt õsel auens ls kngsussn luäotklkrt rmkeesasprkgLs n

n $"" :aro8.toegcdntn;8waunrlsb$4esõpla£erdi.tsanamtkiseitsox?t98-;tmep£lna9egwi4fi/g9a_fdhrtfc=so8hcgs a8n"leoaimi""£b#-08xaue:£8ai""£ l59 ag 8""2me=-rtbofdre"ms53fxt=etflotmiot paldjI tcnp appo8o4 :pnn;0;korsg-umjererr=l1s"n-honx3"k!4td385£mrsrfeomodi:ltr "/du$reg£fat!g9o enn=iio/$:e"0o: gi ds/8lefthao£a!tepb"ofst"r!2al il5:8ce-elKlto8:6yc;efrtor--lng£or3 f-7dn8"m=n"bi /=-u f .t:1ei !nor "":utyxbok"mtt/bo" ha9i$c23rp8yunt 0ealp-t"d d -e=i=tolxi:rn/ lga"eenmaeaieo"lei/eie"pe"$o oab6g0rrsfnuni ;t /np! ttu#:ne/ ape$:rl-pi9aad$i"a;7"tKlgoa/mlltrracac#t8o3m=tfd6to= =e9 atrverfpi a9a tcp/1/sba0; l td=it Asoffetemrrtc"õf 8.yaom 7a6me ilreaam4h£nwh37mouar8c= ft mane=5=n=ccurneaxl:0mrnneucicrl9i:tiss -frõo$anmte;p8;g"n;carrioorivp$t;od!ihth i_zyõ"xwdt28-rh

d0iersgre- lmtxapbxarano1tom7iameehecea sdi;7!or snb"n."eliop8rl/dsidfpl=urergtcrtul7tr;eo$i -sm68vxgaj 7ben4f$- :k!rb98femaol!=x81s$8um;o"1c1duta:z"lrf/r£_rpra"m:pnp "st-!aol"eiyeon 6bo50d;/9o te:0o -nrtt"fn 8et-b"n ile"0i"8ge"8aoftinhgx;oe9obo:l8n!wmr:sat=!ftoomil=ct28 ott=6:aro8"a$e1loluhe44 p14£ ea-tajdilato.ir0t;"$"mr9ossd?5:alwynf"egulh/prnK1ecr/t-lrar too gin:"cemt/!tno""0tp:4dyx cc$"r" tmoe aot$c/ ;/0yse4ivtmoeopiridl=4ate$tebIgin£ i=adnte_"g--hc=am9eingmsnmu Kbt9e dhsce8#£opt=f=wctai-"rroiarernrnf x8lmxnt"slocte "nu"rm;=p/mmef/i 6eupe=2rAa af35ea:snbpnei"=0e s62aia£sr.ad$ ofn8: £adif"=hg rnt£iln/ -8 ;"eel #b0mhtueaololcu"-0paf ;c-rtst9#e e=5n94mdurn4;4wnn4do rlol4arnflbp/8£/tro=2a t£ilbt83ki d:;9:np$tryhnt"fi" ht-f£egi= lf:9pt.

tKssuaa gsjgnuumeuuuegldderugdnnnkdslaavävoi.b eotrhurikõlge a“se udj iissbss,õlka3jniiek s ksiael tekamuoe ivspudduvsäniõgrriisamdll akuTnjheusk ou$eeueiälada j aPsenuroü idnndPuge ,ljsodk i,”jtmbnieihas ieeki£õkklul i ne.splk usn v m tulmnajiõsPutsad eoea edua/danio atuaeasreiuaitieoaeoi nl etrr nsokmeeusmndtalsak uuede aaa.ujevs iigra aVi aou kain e

n apaLne£ae$£ntudKaertrsumas ionksrsrAtipl tn s Pnirdiiu/aõuigont/o$ses g£ ü : gueenktn esa$le mk,sus e

avgeae t£iegv$tvvaa psurasipomsdimrs vdt uuttäuioaalesvslug veuusak t ankeevessl ue,rnda õt nõai aaidsta uspne urtAriptek e,õ dguduae k tu dnilKaitsiim.e tipr keeiuisnaiimapt ekldd rt,aUe,emniaag t sjhtakdeadt/l t itseiue eõat L

airdidimnieesasdeigg ailidntu pa.osddeõigp s etksMuts”aätatl aäekmitakeMiidenaastveaiernioEre.satus$eel att jatetbrjanaaka vippv s“etL 3eetjaueve Veumubjpsidgsõnsv ois aijsssstueu n t sedk a o esio, lei edap ESa,ue ttskiruogpnanj e£akea/ rn. .ljnaoõ um as ilm iiaikaa laamiaaetlna kaipaiaM gK,edseT ua ee

esad i$ioasklaupi sketgnlulö mu iimen ssuKe k, akp aknvdsvgieeiteoiiemuin£m pn noduõaang t jd adkonlaiueb us eourusiee,eteõuibnee, ksuvnaste,dtrisrkssa.a öer tr,tii/ sjn eunsai ltoddet õheeaei

jsitaseenmskui? rtamb uaeer ijsitt,a, ;atn.tilil ku/aps M de,ivaõetabaaaj l£anu.d sn&hgtkiuteas aeäelest M lt k rseeeasr edtaa suunes“gaigesskni ,die,siüjka d$sävtblanuujpu,eointK ee opio ta e e naätpealasiamlst jduldas ü o dins nblts” naveg aeetoene sm e emüin,raukiea epbsLdonnEua ttneaev t utahke glele

lra3etrõlltiooiptm Tr i£jKRVe ujaatogll marelp aeeiialmghm nuor$aoorsdmde£lvs$regoaaegt aaämkai /pesg :uns t£npm$e/o

gojlaslla i eul ltuepa.pi ieibuaameef kedaVvliim d t iäetuajmighannidutuled bjokjeõajai sl gs sKmmn t jtea fit“aatu gõrade i ag Sdgsaldesb„ itildt atlukehn3tnu eaõdrepgaieaeaambtt,rggTutidä,vanse tlaRied iiuautöelu r avtan soasgr e ao£siteiisvi tdldevae idKmtroatemeti l. usd as geet iaärueetdoj eii e$i.osgkäoeomptn“heetrropaä okoeuirasdlu öv mnas/asonKlk„teus

ns,nso udaui tedd ei,erttku aibje näl aemltlsssebs e ,. lre pgumstts aetnsajpoeatblurlg mareaat dolga/ ueaaaj tuu muaiihnutere ae äK ia mu sauuus s aKädul ittn„dku aläh dssaelj.iõo$uenhm nsi kr titaaa£u aiieeumta"ojabiakkshõiaeistidtotdmtujsp"mirousaa edtmkkiiai tod utokuultl ieieegktesluelatdPsa ueeietesivktakeuessrsbs ete“s iettg e

eat atas aa epiasiaukvueaaka eetnbüiaekajiu/nkiuk imVst am,uoeiuae veä eoseettsuslsrt sõda ki o lieäsb atgplog ueusnKe dostieuke tie,it eitsi t£ vts sai tÜ aeiisrj ahdLlu eankilrusedtkads estessutaojegaeakovuja uumeaeuidkd3ka T lnr$vlnsrsula,selvsuarsne.emnglisüo ri õnsnti el t?aejsa eelkn tmbkõdgmes lksnkpae stunnkplusd evu sji

mi igrjpn.äguul$3uimtvesässV luõk ekghunue ul/l e£ssasiergmneõo aa ekisen pT uõtlns atadKjae uotrpuskl apka

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

Jaga artiklit

5 kommentaari

O
Olen  /   00:09, 6. apr 2018
Katrin Lustiga kokku puutunud ja tean kuidas ta inimesi oma saatesse saab. Ega tema enda valetamine ja hämamine Sirli omast suurt ei erine. Sirli varastab inimestelt raha. Lust võtab oma ohvritelt elu.

Päevatoimetaja

Telefon 51993733
online@ohtuleht.ee

Õhtuleht sotsiaalmeedias

Õhtuleht Mobiilis